BERÄTTELSER BYGGER VARUMÄRKEN


Vi har våra rötter i både reklambranschen och förlagsvärlden. Vår idé är att skapa berättelser som engagerar och stärker relationer.
     Bakom varje verksamhet, produkt eller tjänst finns en historia. Ibland kan den berättas med en annons, andra gånger krävs det kanske en tidning eller en hel bok. Och oavsett om man väljer tryckta eller digitala medier är det berättelsen som bygger varumärket. Det är väldokumenterat att redaktionell kommunikation har högre trovärdighet än andra former av reklam.
     Parallellt med vår uppdragsverksamhet ger vi också ut böcker på eget förlag, främst inom områdena mat, kultur och turism.